Και τα δύο (2) πεδία είναι αναγκαία.

Η ενεργοποίηση Javascript και Cookies είναι αναγκαία για τη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Πιθανό να χρειαστεί μια εργάσιμη μέρα για να εμφανιστεί το εξώδικο σε αυτό το σύστημα.

Η ιστοσελίδα αφορά τα εξώδικα που εκδόθηκαν από το «Δήμο Λευκωσίας» και όχι την Αστυνομία.

Στο πεδίο 'Αριθμός Εγγραφής Αυτοκινήτου / Α.Δ.Τ. Παραβάτη / Αριθμός Διαχειριστή' παρακαλώ να χρησιμοποιείτε λατινικούς χαρακτήρες.