Κυριακή - 16, Ιουνίου 2024
e-λευκωσία : ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ - ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
   
Οδηγίες εγγραφής νέου χρήστη
- Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία της αίτησης
- Το γραφείο εξυπηρέτησης του δημότη θα επικοινωνήσει μαζί σας για εξακρίβωση, επαλήθευση και ταυτοποίηση των πιο κάτω στοιχείων
- Με την έγκριση της αίτησης θα λάβετε προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ (  Υποχρεωτικό Πεδίο )
   
Επωνυμία Εταιρείας Υποχρεωτικό πεδίο.
Ονοματεπώνυμο Αιτητή Υποχρεωτικό πεδίο.
Αρ. Εγγραφής Εταιρείας Υποχρεωτικό πεδίο.
Ηλεκτ. Ταχυδρομείο (email) Υποχρεωτικό πεδίο.Άκυρο email.
Αρ. Κινητού Τηλεφώνου Υποχρεωτικό πεδίο.
   
 
 
 
       
  Δήμος Λευκωσίας  
  Τ.Θ.:21015, Τ.Κ.:1500 Λευκωσία  
  Τηλ.: 22-797000   Όροι και Προϋποθέσεις
  Φάξ: 22-663363   Προσωπικά Δεδομένα
  Ηλεκτ.Διεύθυν.: info@nicosiamunicipality.org.cy   Ακύρωση και Επιστροφή