Τρίτη - 23, Ιουλίου 2024
e-λευκωσία : ΕΓΓΡΑΦΗ ΝΕΟΥ ΧΡΗΣΤΗ
  Παρακαλώ επιλέξτε τύπο Ηλεκτρονικού Λογαριασμού  
  ΑΤΟΜΟ   ΕΤΑΙΡΕΙΑ  
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
   
Διαδικασία απόκτησης κωδικών πρόσβασης στο e-λευκωσία
- Επιλέξτε τύπο ηλεκτρονικού λογαριασμού (βλέπε πάνω)
- Συμπληρώστε όλα τα στοιχεία της αίτησης
- Το γραφείο εξυπηρέτησης του δημότη θα επικοινωνήσει μαζί σας για εξακρίβωση, επαλήθευση και ταυτοποίηση της αίτησης σας
- Με την έγκριση της αίτησης θα λάβετε προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο
 
Ποιος μπορεί να έχει πρόσβαση;
- Οι ιδιοκτήτες ακινήτων
- Οι κάτοικοι και οι κάτοχοι άλλων υποστατικών (γραφεία, καταστήματα, εταιρείες κλπ) και οποιοσδήποτε άλλος συναλλασσόμενος με το «Δήμο Λευκωσίας»
 
Ποιες υπηρεσίες παρέχει το σύστημα;
- Πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν το συναλλασσόμενο (π.χ χρήσεις υποστατικών, ιδιοκτησίες κλπ)
- Πληρωμένες και απλήρωτες οφειλές
- Πληρωμή οφειλών
- Υποβολή Σχόλιου / Εισήγησης
- Υποβολή αίτησης Υγειονομικού Πιστοποιητικού
 
Ποιες πληροφορίες μπορώ να δω;
- Την ακίνητη ιδιοκτησία
- Το δημοτικό τέλος ακίνητης ιδιοκτησίας
- Την άδεια Πολεοδομική / Οικοδομής / Διαχωρισμού
- Το τέλος καθαρισμού οικοπέδου
- Το τέλος αποκομιδής σκυβάλων
- Την επαγγελματική άδεια
- Την άδεια διατήρησης επαγγελματικών υποστατικών
- Το τέλος άδειας ποτού / καπνού
- Την άδεια κατοχής σκύλου
- Το τέλος άδειας διαφημιστικής πινακιδας
- Εξώδικα πρόστιμα
- Την αίτηση Υγειονομικού Πιστοποιητικού
 
       
  Δήμος Λευκωσίας  
  Τ.Θ.:21015, Τ.Κ.:1500 Λευκωσία  
  Τηλ.: 22-797000   Όροι και Προϋποθέσεις
  Φάξ: 22-663363   Προσωπικά Δεδομένα
  Ηλεκτ.Διεύθυν.: info@nicosiamunicipality.org.cy   Ακύρωση και Επιστροφή